Helitehnika


Raudtee magistraalsideseadmed

Magistraalsideseadmed Eesti Raudtee jaoks oli välja töötatud firmaga Estrola OÜ koostöös. Sideseadise koosseisu kuulub mitu seadmeid, s.h. modemid, multiplekserid ning jaamasidepult.


Taksodispetseri pult

Seade on mõelnud dispetseri operatiivtööks traattelefoni ja raadiojaama kaudu. Seade töötab koos analoog- või digitaaltelefoniga ja iga tüüpi raadiojaamaga, kus on olemas garnituuriliides.

lValvereźiimis pult on ühendatud raadiojaamaga, vastuvõtmisel saabub signaal vastuvõtja väljundilt dispetseri "handsfree" - peatelefonile ja üheaegselt puldikõlari peale. Edastamisreziimil raadiojaam lülitub ümber jalapedaaliga või puldi peal asuva nupu abil. Dispetser edastab teadet "handsfree"-süsteemi mikrofoni kaudu.

Telefonikõnel pult lülitub ümber automaatselt telefonile liini hõivamise signaali järgi ja dispetser kõneleb "handsfree"-süsteemi kaasabil. Raadiojaama kaudu edastamine toimub jalapedaali või nuppu vajutamisel, siinjuures lülitub mikrofon telefonilt lahti. Sedaviisi dispetser võtab vastu teadet ja samaaegselt edastab seda raadios.

Tööreziimide kajastamine toimub puldipaneelil asetatud valgusindikaatorite vahendusel.

Käesoleval ajal seadet kasutatakse taksofirmadel.


Signalisatsiooni süsteem elektrijaamale

Juhitavate objektide alarmiväljundid ühenduvad raadiojaamadega. Häireteate saabumisel saadab raadiojaam teatud tonaaljärjestikkuse. Operaatorid võtavad neid vastu oma raadiojaamadele, seejuures saabunud teated dekodeeritakse ja kuvatakse displeile teksti näol. Seega, pole vaja kogu aeg asuda seadmete kõrval ning signaalindikaatorite jälgida, väike ametnikkond on võimeline suurterritooriumi teenindada.

Selle protsessi arhiveerimiseks on üks ühekanaline salvestusseade, programm 1xChannel Recorder ning spetsiaalne programm ASES, mille abil toimub tonaalsignaalide dekodeerimine ja andmebaasi loomine.