Hääle moonutuse plokk


On mõelnud tunnistajate kaitsmeks kohtuprotsessi käigus.

 

 

Tunnistaja asub isoleeritud ruumis ja tema ütlused edastuvad istungisaali selviisil, et tunnistajat oleks võimatu ära tunda tema hääle järgi, kuid tema kõne jääks sealjuures kuulde selgeks.

Sisedid-väljundid:

  • - toitepinge 8...24 VDC, võrguadapter;
  • - analoogsisend, elektreetmikrofon või liin 600 Ohm;
  • - analoogväljund 600 Ohm;
  • - RJ45 Ethernet 10/100 programmeerimiseks;

A/D-D/A helisignaali muundamine ja tema moonutamine toimub digitaal-signaalprotsessori abil. Moonutuse efekti saavutatakse signaali töötlemisega modulaatorite ja filtrite ahela vahendusel firma poolt väljatöötatud algoritmi järgi

IP audio-ethernet konverter

 

 


Muundab helisageduse signaali Ethernetti ja vastupidi.

Tagab interneti või lokaalvõrgu vahendusel helisignaali juhtmevaba edastamise ja vastuvõtu, protokoll TCP/IP. Kaks taolist seadet võivad autonoomselt töötada reziimis server-klient. Kasutusala – korporatiivsidesüsteemid.

Ethernet: 10/100 Mbps.
Läbilaskeriba: (300 – 3400) Hz.

Lahendus serveriruumide jaoks

 

 


Signalisatsiooniseade diagnosteerib müra, mida tekitakse serveriruumis asuvate seadmetega.

Annab välja häiresignaali kõrgenenud või ebatavalise müra juhul. Lülitatakse arvutivõrkku.

Magistraaltorustiku jälgimissüsteem

 

 Jälgimissüsteem koosneb mööda torustikku paigaldatud mikrofonidest.

Andmed saabuvad edasitöödeldamiseks keskarvutisse . Süsteem fikseerib löögid ja rikked ning tuvastab nende asukoha.